Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V A V H E * 857

TWEEDE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL.

ALMANSOR, GIAFFER. GIAFFER.

JTa, ik weet het;• men fpreit op nieuw ftrikke^ voor u. Nasferbezoekt, vleitmy, hyfpreekt van de vriendfchap, dïe de Vifir u toedraagt; dit alles bedekt iets boos , iets verradelyks; gy zult het zien.

ALMANSOR.

Wel nu, laaten wy zo lang wagten; laaten wy het verdriet, van daar het voorwerp van te zyn 4 niet vergrooten, door dit vooruit te zien.

c 1A F F E R»

Zie daar uwe gewoone voorzichtigheid ; gy waant een Wysgeer te zyn, en gy zyt niets da» de onverfchilligfte aller menfchen.

AtMAKSÓft,

Gy ziet alles in hït zwart;- gy denkt sdtoos op

hin-

Sluiten