is toegevoegd aan je favorieten.

Het schouwtooneel voor jongelieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E R A A D S H E E R. 87

dig, overtuigend, behelzen de welgegrondfte redenen ; maar men zoekt thans in memories1 niets dergelyks : perfoonlykheden, beledigingen, fpotternyen, een bytend vernuft; zie daar dit leest men, en de lieden du ton, zyn, doorgaands, zo ligtzinnig, zo ledig, zo met zig zeiven verlegen, dat zy het altoos ééns zyn, met elk die hun maar ééfls een 00genblik doet lachen.

d 0 r v a l.

Maar moet een gefchrift, waarin over de gewigtigfte zaaken gehandeld wordt, grappig, vrolyk zyn ?

m e l c o u r.

Wat wilt gy er tegen doen, myn vriend! dit is nu eene nieuwe, doch algemeen aangenomene mode; en men heeft niet dan te veel gronds om te vreezen , dat zy zeer lang duuren zal: het is immers veel gemaldyker om fpottig en fnaaks, dan welfpreekend, verheven, en aanïoenlyk te zyn ?

d o r v a l.

O kom , de Heer de Saint-yves zal zyn Proces verliezen. . .

F 4 m e l-