is toegevoegd aan uw favorieten.

Het schouwtooneel voor jongelieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2ca DE,LISTIGE.

zal veranderen; want ik begryp wel dat de edelheid deezes beroeps hierin beftaat, dat men , ook wanneer men met eene vriendin tête a tête ipreekt, de waarheid moet vermommen — maar om tot het huwelyk wedertekeeren ; ik beken dat ik nog al eenige vrees koester.

DE BARONES.

En ik heb geene de minste , indien gy maar blyft volharden, in my by de Marquifm dienst te doen.

B E L I N D E.

Ik heb het u beloofd, maak er des ftaat op; maar ik val heel nieuwsgierig; gy moet my des alles zeggen ; ik twyfel heel zeer of gy my wel alles verhaalt.

DE BARONES.

Ik?

B E L I N D E.

O ik weet het vast— wat beduiden alle die bezoeken , die gy federt veertien dagen Mevrouw de Saint-Alban geeft? kom, wees oprecht, of ik zeg u dat ik een ftreek gereed heb, waardoor ik het geen gy my verbergt zal uitvinden.

D £