Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LISTIGE. 239

aan haare dochter ftond; en ik weet dat de jonge Juffrouw zeer gefteld is op dit huwelyk, ja zelfs dat zy er op ftaat maakt.

£ E L I N D E.

Maar hoe weet gy dit zo volftrekt?

DE BARONES.

Laurette heeft my gezegd dat Carolina het haar • verhaald heeft.

B E E I N D E.

Lauiette fchynt een heel lief meirje'; zy is zacht en gevoelig; maar zeer onbedagt; en het fcheen my dikwyls toe, dat zy de waarheid die zy verhaalt, altyd wat veel opfchikt — zy praat zo gaarne.

DE BARONES.

Dat is waar, en ik heb op dit oogenblik haar daar over nog bekeeven; maar nu ben ik gerust dat zy er niets bydeed; alles was zo eenvoudig, zo natuurlyk ; ik moet het gelooven ? ik moet u ook zeggen, dat Mevrouwde Saint-Alban mydaar een briefje zond , waar in zy my meldt,dat onze man zekerlyk het Gouvernement aanneemen zal; want hy heeft nog vóór

den

Sluiten