Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT, *

koop reeds gedaan te hebben, dit ongeval met den geheelen inhoud van j u l i a er

bij, zo dra mogelijk , te vergeten «

waarom zouden zij er eene tweede proef van nemen? julia is en blijft toch voos hun een Roman — zonder waarfchijnlijk-

Ixeïd en daar alles zeer zeker in gt-

outreerd is, als zij er de gevoelens van naar hun eigen hart afmeten.

Ondertusfchen ffeüt het «0 * Jat ik ver* hinderd ben geworden in deezen nieuwen druk gebruik te kunnen maken van de gegronde en keurige critiques, daarfommige mijner kundigfte Vrienden , die in alles onder het getal der bevoegde Kunstrechters van foortgelijke voortbrengfels behoren ~ ! 3

Sluiten