Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H E T

MEISJE.

Be Natuur fcheen haare uiterfle poging ge', daan te hebben om van j v l i a een bevallig' Meisje te maken , en nooit was zij in eenig voortbrengfel gelukkiger geweest. — Zo ooit het gevoel uit twee aanminnige oogen blonk, het zegepraalde in de kwijnende oogen van julia — zo OOIt d<: onfchuld haaren zetel op maagdelijke koontjes vestigde , het was op de blozende en met kuiltjes prijkende wangen van julia. Alle de aanlokfijkheden der prilfte' jeugd, de volle aantrekkelijkheid van het poe. fele vrijiterfchap , fcheenen aan haar gelaat voor altijd gekluifterd te zijn. Tederheid , mededogen , menschlievendheid , en de overige deugden van het gezellig leven , hadden aan haare geftalte dien losfen en innemende» zwier gegeven , die dikwerf over zielen zege-

Sluiten