Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T II E M I R È. iji

demi « Deeze inwendige genegenheid, die ik altijd voor n bewaren zal, zou eene' zwakheid van mij tot een misdrijf maken , zo ïk ü een oogenblik langer ln eene bedriegêlijke verwachting liet. -— Word niet mistrooftïg^ Themire ! Geloof mij , gij zijt het ecnigfle Meisje niet dat een zwak oogenblik gehad! heeft. —— Verban uwe bijgelovigheid. De mijne heeft uitgediend — ik heb er mijn wit inede bereikt. — Volg mijn voorbeeld; —— een vooroordeel te minder, Themire ! en gij zult gelukkiger zijn. — Welke voor 't ove=' rige de gevolgen van onze jongfle bijeenkomst' Ook mogen zijn — gij kunt altijd over mijne

béu'rs beflisfen. — Vaarwel, bekoorlijker

Themire f draag uw lot met geduld , en Ver-, geet Alcestes."

Het rampzalig Meisje heeft even zo veel kracht, dat zij "den briefin haaren boezem ver-"1 bergen kan. —— Zij zijgt gevoelloos neder,en wenscht nooit weêr opte(taart. Elvire vindt haar bleek als de dood, en ijskoud op de vloer Bitgeflrekt. Zij twijffelt aan haar le¬

ven. ■ " '-■ Gillende van weedom vliegt ze' op haar , en drukt, vervoerd door alle de te-

i *

Sluiten