Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER. 23

Blaauw. Blaauwe IFaterheeren, Watergoden. I. 222. (96.)

Blaauw zo wel de eige kleur der zee als 't groen. Is 47. (18.) aan al de [Fatergoden toegefchreven. ald. (18.) Blaauwe haircn van Cyane , Blaauwe Zeegodinnen, Blaauwe Lirioop, Triton , IFaterheeren , Zee , baaren , golven , V blaauwe diep. ald. Feld zo van den Hemel als van de Zee wel gebruikt. ' 48.(18.)

Blaauw. Boezem blond en blaauw.

zie Boezem. Blad. Bosch van blaeren. zie

Bosch.

Blad. Blad der tonge , tongeblad, en blad alleen voor tong. Fr. /Vatf de la langue. II. 363.364. (3630

Blaemen voor Blabmberen. B.

W. Hl. 131. (500.) Blaemeeren. zie Blaemen. Blaeren. zie Blaeten. Blaeten en Blaeren. onaange-

naame herhsaling.I. 361. (ido.) Blank , jsleeke , blik. II. 396.

(375-)

Blaugebuld. zie Gebui.d. Blc. Fr. blè en tas. zie Tas. Bleekery. zie Ry. Bly. hiervan verbidden, verblijdde , verblijd, zie Zwymen.

Bly te moede, zie Moede (te)

Blijdschap, misfchien beter dan Blyfchap. II. 208. (289. 290.)

Blijkbaar, zie Baar.

Blysci/ap. zie Blijdschap.

Blyven. zie Sneven.

Blyven. eertijds Believan. . II. 264. (320.)

Blik. zie Blikkeren.

Blikken, zie Blikkeren.

Blikkeren. . Hiervan , of liever van Blikken , Blikfem , misfchien voor Blik/el. Blikkeren is een fnel en fchichtig licht van zich gceven.II.395.(375.)473. (413.) De Blikfem voert dien naam meer om de fnelheid dan om de grootheid van zyn licht. ald. daarom door blikken en blik uitgedrukt. 396. Aant. waarvan in een oogenblik voor de allergrootfte fnelheid, en blikken 't gedurig bewegen der oogen. 396. (375-) Blikkeren ook een weerfchynehd , doca niet doordringend en vurig licht, van 't welk' flonkeren en fchitteren wordt gebruikt, van zich geven d. i. een bleek blinken, een weêrfchijn van blik, 'twelli oudtijds blank beteekende. ald. alsmede het wit der oogen, waarvan blikoog , blikoogen en bliktanden. Blikkeren fraai toege-

Sluiten