Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C xxxiïi )

den; iets, Waar in hy door zynen lever, bok als hy ftil bad, vervoerd wierd ; al zat hy ook met andere menfchen aan de tafel. Hy bleef zich zo zeer gelyk , dat hy zelf nog eens zyn flok-oude Snap de hand op zyn hoofd lag, eii zei: „ nu, goeije ouwe Hoof, Baasje gaat „ wegj maar Snapje zal wel bezorgd wor„ den."

Al is myn waarde Voögd geen Prins ge^ weest, ik kan echter niet verzwygen, dat het trouwe dier, op zyne wys, in zyn honden ziel zo veel gevoel had van Baasjes dood, dat hy ftil is gaan liggen fterven, hoe zeer myne kinderen ook hun best deeden, om hem te koesteren en te bezorgen: maar 't was, als of het beest nergens zin meer aan had } en geen veertien dagen na zyns Meesters dood, hebben myne kinderen het zoete getrouwe dier, daar zy zo veele vrolyke uuren mede hadden cmgebragt, met oprechte vrienden traanen, heel ftaatig begraven} gaande myn jan, als de oudfte zyner jonge Vrienden , eerst agter het Lyk, dat door den Tuinmans knegt gedragen , en door alle onze bedienden, óm dat het den goeden Heer b l, a n k a a r. t'è Hond was, met bedroefde oogen befchcuwd werd.

I. CEEDi *** Wei-

Sluiten