Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l6l

BRIEVEN VAN

fchpolfche begrippen ? Dat zou er mooi uitzien ! «f zal ik hcmelsch vast oogften, naar dat ik zaaide? om nu niet eens te fpreeken , dat de regtzinftigheid niet overal bet zelfde is j en zo lang men die in begrippen plaatsti nooit zyn kan; zo leert lny het woord, myn gezond oordeel, cn de daagelykfehe ondervinding, dat vroeg of laat het kwaad zyn meester loont; en dat den akker van een luijaart doorens en distels voortbrengt. Eu het is juist zo met het mcnschlyk hart: de grond is geen doodenkop ; neen , hy is groeizaam , en hy blyft groeizaam zaaien wy er kwaad zaad in , dan zullen wy in alle eeuwigheid geen koornfchoven in onze fchuuren brengen: maar Verbeteren wy den grond , en bearbeiden wy dien; en ftrooijen wy er dan goed zaad in ; wel, dan zal onze vreugde groot zyn, en wy kunnen met genoegen Haaf ons graf treden , terwyl wy ons verheugen in wel tc doen, cn by flot van rekening zullen wy bekennen, dat ons geluk uit onzen pligt voortvioeit. Immers , daar van is ten vollen overtuigd

Uw Vriend,

A. BLANKAART,

DER-

Sluiten