is toegevoegd aan uw favorieten.

De gesprekken met Emilia.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T8 D ET C E S P R £ g & K B

ï JI I L I A.

Ja j men heeft my geen andere genoemd!

MOEDER.

Wat liebben wy toegeftemd, dat Element be« tcekende ?

EMILIA.

Grondbeginzel

MOEDE R.

Wel wat is nu liet beginzel der Schryfkunst ?

EMILIA.

Ach ! dat wil zeggen , de beginzels der Schryf. kunst.

MOEDER.

Goed: als men dan zegt, de Elementen ccner Wetenfchap, daar door verftaat men de gronden dier Wetenfchap; cn als men zegt, de Elementen der Natuur, dan begrypt men er door de beginzels, waar uit de gefchapen dingen beftaaii.

EMILIA.

Nu verfta ik het! en nu Zal ik het wel ontholi-

ïte" Maatje, hebt gy alle Boeken gelee-

zen ?

M O Ê D E R.

Niet alle, myn kind, maar ik geef u geen bock. dat ik niet eerst las, en zeide u reeds waarom. K il t, ! Ai Dat heb ik wel gemerkt, Maatje ; want, toen gy onlangs my die Uülorie liet leezen van de jloute Dochter, wist gy wel, dat die Dame, die ik zo flegt

vond:,