is toegevoegd aan uw favorieten.

De gesprekken met Emilia.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï/6 bË GESPREKKE»

komende, alwaar hy plaats moest neemen in de PbStkoéts, Verweet hy zich, dat hy dé menfehert wiet vertrouwde , en fats boos op zich zelf, om dat hy zo kwalyk over zynen Leidsman gedagt hadt. Vermits hy dien dag niets tfc doen had , dait in en uit de Koets te komen, befloot hy, dat men zeer wel, buiten een paar oogen, in een befchaafd Land reizen kon*

Wat is een befchaafd Land %

M O E DER.

Een .Land, daar elk een veilig is, en niet vreest j dat een ander hem zal benadeelen, of de orde Ver* breeken.

EMILIA.

Welke orde?

MOEDER.

De publique rust, anders de goede orde * ook Wel de vrede en gerustheid , die uit de goede Wetten ontdaan ; cn uit de waakzaamheid van hun, die het gebied voeren.

E M I L I ai

Hoe worden wy beftuurd! Daar wist ik niets van.

M O E D E R.

Dat komt, om dat men in uwe jaaren zich niet kan bezig bonden met het kwaad , daar men voor bewaard wordt, noch met de bron, waar uit dit öntüaat. Evenwel * wy fprakeu onlangs over (leil Koning en zyne Staatsdienaars*

E MP