is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van Abraham Blankaart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ABRAHAM BLANK AART. 23!

en Zusters is; hy neemt ai fpoedig de malle meerderheid van een Meester of Vader aan, hy gebruikt zulke vryheden omtrent zyne ondenvyzers, dat het voor geene braave lieden is uitteftaan, By afweezigheid van zyn Vader, treedt hy |n dien post, en fpcelt voor een kleinen jongen eene al heelc 8e. lacheiyke rol: van Vader wordt hy vermaaudcr , van vermaader berisper; Mama zelf krygt wel eens een ftreek. En het lydt niet lang, of hy wordt de bullebak van het kleine dartele Volkje, Met zyn Broer Jan, dit heb ik zelf onlangs by u gezien , wilde Hein noch paerdje fpeelen, nochbakkeleijen , om dat— zie my zo een weergaafen Jongen eens! — om dat dit te laag voor hem was , en Jan is evenwel ruim een geheel jaar ouder. Toen kreeg ik al een zwaar hoofd over Heintje; 't yvus te overdrecven, tc verrekt, tc veel uit de kragt gegroeid, en ik zag met zo veel te meer genoegen , dat Jan , dat anders ook een verweerd platje is, met zyne Zusjes en kleinen Broer in het wagentje ging {jouwen, dat de rok uit, en de hoed in een hoek gegooid wierd. Ik was te meer ongerust, om dat ik ineen huishouden verkeerd heb, waar in een toen veertienjaarige kwaaije rekel van een wysneuzigen Jongen tegen zyne Moeder zeidc; ,, ik zou u raaden; ,, dit deed gy niet goed, gy moest dit niet gekogt^ ,, daar niet gegaan zy::! waarom jaag.je die meid niet weg? waarom geeft je de knegt zynaffchcid

,, niet," Ja, die zelf de brutaliteit zo verre

P 4 bragt,