Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ABRAHAM BLANKAART. -g

voldoende reden kan geeven, om het omver te gooien, dat het gezond oordeel eenige oogenblikken capot ftaat, en werk heeft om op zyn comptoir te blyven : het zou my geen zier meer verwonderen indien ik een zo even geboren kind, als een fransch Petitmaitre, met twee horloges in den zak, en zwierig opgeiierd, aan de Dames Thee of Punch zag prefenteeren , als het my duizendmaal verwondert,wanneer ik een denkbeeld, dat zo kars varfch uit het brein van een Vrygeest, of een ander grilligen gek gefprongen, zie aanllryken, met alle de onder-en boven-klederen der gezonde reden , en dat wel zo knap aangekleed, dat de Wysgeer zelf te peinzen ftaat, over de mogelykheid, dat er over een kwaade zaak zo veel kan gezegd worden. Wat zal ik, eenvoudig oud man, zeggen? federt men de Logica zo wel als de fchermkunst leerde, kan de fehoolvos het regt en liegt menfchenverftand zulke hagelfche zetten en draaien geeven , dat men het niet half gelooveu kan; en daarom redeneer ik nooit met zulke handgaauwen , die, als men het zo wil, uit de grap voor of tegen willen bewyzen , al naar men het verkiest: zie my evenwel zulke verduivelde kneepen eens aan! moet een eenvoudig mensch niet by het fcheiden van de markt zeggen: en wat is nu cigenlyk waarheid ? ik veracht de kunst als kunst niet, maar daar zyn my te veel valfche fpcelers onder, en ik kan zo geduiuïg myn party niet op de handen A 2 zien;

Sluiten