Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AU RA HAM BLANKAART. 23^

minste op liefdeloosheid en partyfehap ? dat zal ik u zo eens effentjès zeggen: het kwam, om dat de verdedigers en beftryders zig niet lieten beftuureu door de wysheid die van boven is; want het is notoir dat die is zuiver, vreedzaam, befcheiden, vol van barmhartigheid en waarheid : zo dat ik maar zeggen wil Mevrouw,dat alles,zo doende, op katjesipel moet uitdraaien ; want de mensch zit tog eeuwig en ervelyk dwars in de wagen.

En, denk ik daar, (want ik heb er myn hoofd vol van,) indien het lieve Woord van God uit zo weinige woorden beftond,' en zo diep eenvoudig ware , wel dan zouden de menfehen zig nog veel minder met het heilig Boek van God bemoeien: men dient tog van alle dingen , waarin wy moeten vorderen , te gelyk een ftukje van liefhebbery te maaken, of de meeste menfehen willen er maar niet regt aan ; veelen leeven met het geestlyke brood dat uit den hemel is nedergedaald, als met het lichsmlyke brood > 't welk God uit de aarde doét voordfpruiten , tot voeding der menfehen; het dient hun niet alleen tot eene goede fpyze, maar zy zeiven moeten cr zo wat meê mogen plamooten, en er allerleie figuurtjes van kneeden, al zo als zy dat in 't hoofd krygen; cn als zy het dan nog maar eeten, en er, wil ik fpreeken , ten eeuwigen leven mede gevoed worden ; amenj dan mag dit nog zo wat heen.

Wel lieve Vriendin, als ik zo eens tegenwoordig ben, in myne gedagten, alwaar men bezig is het lieve

geest-

Sluiten