Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MET Ë M I L I A. 33

moeder.'

Doch om dat de vertelling vry lang is , fta ik toe, dat gy die nu hard op, dan in u zelfmoogt leezen , al zo als het u bevalt; want deeze Dames" moeten uw borst ook niet vermoeijen.

emilia.

En de andere voorwaarde ?

moeder.

Dat er, zo dra wy thuis zyn, geen woordmeef over dit vertelzel zal gefprooken worden. Ik belten , dat ik my een Feest maak, om weer eens een geheelen dag met myne Emilia Buiten te zyn. Het weer is ons gunftig; en ik zou het zeer lastig vinden , om al dien tyd met de Tovergodinnen, in onze lieve ftille eenzaamheid, opgefcheept te zyn. Ik weet niet,' of gy daar uw rekening by zult vinden ; doch ik altoos niet.

emilia.

Noch' ik, lieve Moeder. Wy moeten nu den" heelen dag weer eens wandelen.

moeder.

In dit opzicht zou dit faizoen het fchoonfte van het jaar zyn , ze men alle daag niet iets verloor,

emilia,

Hoe, verloor?

m O e d e R.

De Zon verliest haar kragt, de groeizaamheid ftaat ftil. De planten vergaan, de boomen onty bladeren ,' en^de nagt vervangt den dag: deeze over-

li. de el. C gang

Sluiten