Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MET EMILIA. 15-

avonds aan den.flaap overgceven , met dc ge„ rastheid van onfchuldig geleefd, te hebben. Des „ volgenden daags zal ik my toeleggen, om het „ goede te doen, 'twelk'ik nog niet voltooid heb.'?

ó , Ik wed, Maatje , dat zo tc leeven , u wei aanftaat ?

moeder.

Ik hoop, dat dit by u ook zo zyn zal. emilia. (voortkezende.') Ik zal dc zegeningen van dit leeven genieten , 'zonder hoogmoed, en zonder onrechtvaardig ,', heid: ik zal zonder misnoegen of gcemelykheid „ alles voorby zien, 't welk myn deel niet is;*

moeder.

Dat is billyk : want wat helpt morren?

emilia. ( Zy kest voort. ) ,, d Waarheid! verlicht gy myncn geest! ü„ , Deugd, wees de Leidsvrouwmyns leevens! ö, Welwillenheid , Liefde , Dankbaarheid, Vriendv, fchap, weest gy myne fchatten."

Zeg eens, Maatje, weet gywel, dat ik zo heel bly ben, om dat ik in dc Wacreld ben.

moeder.

Ach ! Ach ! En hoe dat ?

e m i l i a.

Om veele redenen. Voor eerst, om dat bet heef aangenaam is , daar in te zyn; en dan om dat alles wat men ziet, zo fraai is; en dan ook nog om dat men gelukkig is, zonder te weeten hoe het komt.

K 4 moe"*

Sluiten