is toegevoegd aan uw favorieten.

De gesprekken met Emilia.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£3° DE GESPREKKEN

MOEDER.

Ik zie dat gy baas Truchard min of meer vet* denkt van zich, in het oog derHertoginne , voor te. willen doen, als een man die al vry wat beduidde; en haar dus ongemaakt onder het oog te brengen , hoe veel eer haar gefchiedde, door zo ccn beroemd Kunstenaar tot haar werkman te hebben; maar, om u uit den droom te helpen, zo dien ik u te zeggen , dat zyn Correspondent in Angoultmc , hem , voor vyf of zes maanden, eene jonge vrouw met drie kinderen had toegezonden , en haar met deeze woorden aanbevolen:

„ Ik beveel u door deezen, Mevrouw de Preindle ,

die te Parys zyn moet, aan: zo gy haar logee„ ren kunt, zult gy my verpligten , zy is buiten „ ftaat om veele kosten te doen; doch zy zal ook ,, met een klein fober vertrekje te vreden zyn,

en met een geringen maal tyd; zy zal, terwyl zy „ by u is,u doen zien dat zy naarftig engoedaarj, tig is, en de kinderen zyn zeer ftil en gefchikt.'*

EMILIA.

Maar, Moeder, wat heeft dat te doen met de fourgon , en de loos ?

MOEDER.

Baas Truchard, om eere te doen aan 'die recomandatie, bood aan deeze vrouw, in fpyt van zyne ongerustheid cn zyn wantrouwen , een gering hoekje, en nog geringer tafel: eerst ontvong zy het met drift cn dankbaarheid; maar zo dra deeze

fuap-