is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Agtste deel. Beginnende met het jaar 1781

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I78r

82 VADERLANDSCHE

grond te brengen, welke men wenscbtte ruïneren: Twee perfonen, gelast om de Haf courant te fchryven, hadden in deze-ve een gebeurtenis van geen belang gefield, hoe wel met eenige omflandigheden dieniet nauwkeurig met de waarheid overeenkwamen; waar omtrent deze befchuidigir.g gemaakt wierd; Leugens te zetten in de Couranten van het Hof, is minachting voor d:Q Keizer, en op deze grond verlooren zy beide het leeven." Het was 'er zo mede gelee* gen, dat de Boekverkopers wel niet behoefden bedugt te zyn, of de meerdere beflraffing tot affchrik, boven de boete van duizend guldens, zoude uitgeflrekt worden tot het oeffenen van doodflraffen, dan het bleef daarom ten uittersten gevaarlyk intyden van partyfehappen, van welke de ondervinding leerde, dat een yverig deelneemer in de belangens van de eene of andere party, hoe wel anderzints een eerlyk en kundig man, afweek van de eenvoudige bevattingen van waarheid en gerechtigheid,, en anderen doet overhellen tot begrippen, die hy zelfs, in bedaarder tyden, zouden hebben veroordeeld; dusdanige omflandigheden van tyden moesten hun volftrekt in het

on-