Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k t stor. i ë» beschryviNg 243

"Behalven diefi, merkte de Stadhouder aan, dat hünne Hoog Mogende de heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden den» zeiven Krygsraad hadden erkend voor een Gerieralitéits regtbank, door aan dat collegie als zodanig, te fchryven, en hoogstderzelve,, bevelen te doen toekomen, het geene nogthans niet konde worden gehouden als te ge* •fchieden zonder mede weeten der heeren Staa' ten van Holland en Weft Friesland; Kunmende ook als nog tot eenen verderen blyk dienen, dat deze Krygsraad een Generaliteits .Collegie was, dat den prefident en Griffier van het zelve collegie commisfien van aanflelding ontvingen van hun Hoog Mogènden, en •dat de Advocaat Fifcaal van de Generaliteit, ■uit kragte van die commilïie, en inftruCïie» die hy mede Van de 'heeren Staaten Generaal had, voor gemelden Hoogen Krygsraad ban. ■jjelde. Zyne Hoogheid betuigde nog minder begrip van die zaak te kunnen maaken, wanneer hy zich herinnerde, hun Ed. Gr. Mog. nadere aantekeningen, op het befluit van den 24 van laasfgeleeden Wintermaand, over de rechtsoeffenende magt omtrent den vendrig 4 •de Witte , ter Geneialiteitgenoomen, waarby zy zich hadden gelkven uit te laaten, „Dat

Sluiten