Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uil

38 VADES-LA^DSCHE

ftads-beftier en andere commisfien af te fchaften, De Montfoortfche regcering voldeedt aan dit regtmaatig verzoek met alle bereidwilligheid, en nam op den der, tienden van wynmaand het befluit van in het vervolg geene aanbeveelingen van den ftadhouder meer te zullen vraagen of aanneemen. Dit befluit , met eenpaarige ftemmcn van alle de leden, één lid alleen hiervan uitgezonderd , vastgefteld, wierd vervolgens aan den prins erfftadhouder fchriftelyk bekend gemaakt,

Wyk by Duurftede deed geene mindere zugt uitftraalen om de lang verwaarloosde vryheid weder op den throon te verheffen, Door eenige gefchriftcn hier en daar in ftilte aan te plakken, had men begonnen 4e burgery dier overoude ftad uit haare fluimering te doen ontwaaken, en haar op eene bezadigde wyze aangemoedigd, om, op het voetfpoor der hoofdftad en der ftad Montfoort, het herftel haarer fchuttery ter hand te neemen. Dit fcheen indruk op de gemoederen te maaken: niettemin bleek het eerlang, dat dit verfcheidc leden der regeering geenzins fmaakte;

wei-

Sluiten