is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Elfde deel. Beginnende met de vredes onderhandelingen in het jaar 1783

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

_17_84,

236 VADERLANDSCHÏ

klaarden al netgerie die minister met zyn plegtig getuigenis had bekragtigd, en met zyn openbaar karakter onderftcund en bevestigd. Weshalve hunne hoogmogenden overzicning van het regtsgeding vorderden , of ten minften, dat men hen de redenen zou medcdcclen, welken de regfer had kunnen beweegen om zodaanig eenen vry te fpreeken, die door zyne eigene brieven volftrekt cn onlochenbaar pligtig was. Ligt was het egtcr te voorzien, dat de raad, na zig in dusdaanigcr voege, als boven gemeld is, omtrent de aanftelling deezer regtbank gedraagen te hebben, deezen cisch geenzins zou bewilligen, gelyk hy ook daadlyk denzelven affloeg, en dat wel, uit hoofde der allervreemdfte voorregten, welken men aan deeze regtbank had toegekend, van naamlyk zonder hooger beroep te vonnisten en met het allerdiepfte geheim te proccdeeren, in zo verre zelfs, dat derzelver leden zig onder ecde bevoorens moesten verpligten, om het diepfte geheim, zelfs voor de leden van den fouvereinen raad , wegens deeze hunne regtspleegingen te zullen houden.

Onder