is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Vierde deel. Beginnende met het jaar 1772

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTCRIE-BESCHRY VINÖ. 253

voorwaarde zonder tegenfpraak, te moeten aandringen, dat by de Bondgenooten een jaarlyks Fonds, ten behoeve van de Zeemagt wierde vastgefteld, ten einde de Admiraliteits- Collegien daaruit in ftaat gefteld mogten worden om jaarlyks een bekwaam getal Oorlogfchepen in Zee te houden, en dat dit Fonds eene fomme van zeven honderd tagtig duizend guldens zoude beloopen.

Dat voorts, om de zo noodige gerustheid omtrend de daadelyke Fournisfementen van het zelve na behoren vast te ftellen, befioten moest worden, dat de Provintien aan zouden neernen hunne aandeden in het zelve vroegtydig te bezorgen aan het algemeen.Comptoir der Unie, om vervolgens aan en ten behoeve van de Collegien ter Admiraliteit te kunnen worden uitgekeert. Dat door den Raad van Staat, uiterlyk voor den eerften van Wynmaand van ieder jaar, aan hunne Hoog Mogenden zouden worden overgezonden een nette ftaat zo der gedaane fournisfementen, als van de gebreken of wanbetaalingen daar op gevallen. En dat tot zuivering der laatstgemelde de Staaten van Holland zich zouden verbinden , om die gebreken te verhelpen, zodaanig nog-

thans,

[T7±