Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J779

DordrechtRotterdam , en Schiedam volgen haarvoor beeld.

24Ö VADERLANDSCHE

.aan dc aloude grondwetten, lieten diergelyke aantekeningen doen ter Vergadering van Hun Edele Groot Mogende, endrongen by deze gelegenheid aan,op het cenpa' rig begrip van alle Leden van de Provintie, " cn het aangenomen Systhema van deze Repubiyk, namcntlyk om eene volkomene Neutraliteit te houden in de ontftaane onlusten tusfchen de Kroonen van Vrankryk , Spanje cn Groot-Britannic ; zy hadden geenzints verwagt dat cenig Lid van zig zoude hebben kunnen verkrygen, in cenigerley opzigt af tc gaan van de eenpaarig genoomene befluiten , cn dus by een nadere pretenfe Refolutie te handelen ftrydig aan het zo wettig bepaalde; zulk een gedrag was geheel aanlopende tegens dc Rcgccringsgefteldheid van de Provintie; Hoewel de Ridderfchap cn Edelen met de Steden Delft, Leiden, Gouda, Gorichem, Schoonhoven en Enkhuizen, een tcgengeftelde gedachte op dit ftuk bleven aankleeven.

Ondertusfchcn koste het den Vice-Admiraal veel moeite , om de beveelen in Tesfel op een gefchikte manier ter uitvoer te brengen; Cotineau, het Oorlogfchip Serapis Commandcerende , begeerde aangemerkt

Sluiten