Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

historie -beschryving 20

Edel Mogende. — Utrecht, en OverYssel, betuigden bereid te zyn, onder gelyke bepaalingen te willen mede werken over de toetreeding in die aanbieding en voorflag van Haare Rusfiche Majesteit, wanneer daar door gecne de minfte verandering wierd gemaakt in het belang van dit Gemeenebest by de bepaalde Neutraliteit, en thans plaats hebbende verbonden. Stad en Lande vond de tegenwoordige omftandigheden zo gepast, en de inzigten zo duidelyk en billyk, dat de Heeren Staaten van die Provincie onbepaaldelyk toeftonden. de zekerheid van de commercie en navigati'e van de onzydige Magten buiten alle vrees van aanftoot te ftellen en gemeenzamerhand te handhaaven, zy bevestigden gereedelyk de vyf artikelen, vervat in de declaratie aan de Hoven van Londen, Vcrfailles, • en Madrid, voor zo verre met de Tractaaten van dit Gemeenebest overeenkomfti.?, en in de Memorie van Rusland waren mede gedeeld.

Zo ras Groot-Brittannie het bericht van eene gewapende onzydigheid had ontvangen, en de Ridder 'Jork bemerkte, dac Nederlandfch Hoogfte Magten in dat verbond

wil-

17 gO.

Sluiten