Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIË-BESCHRYVING. £43

kunnen verdeedigen, terwyl de byftand, by vereifchte noodzaaklykheid, veeltyds ver te zoeken was. — Om het belang van een verbond met Amerika tè aannemelyker voer te dragen, zag men de memorie van den Heer Adams alömme door den druk gemeen gémaakt, èn hoofdzakelyk daar by betoogd,dat de uitgeftrekte gefteldheidvan de Amerikaanfche gewesten zódanig was, dat zy gefchikt waaren voor den landbouw, en niet voor de manufaftuuren, deeze waarbeit bewees men uit dé bevinding Van de vroeger gefteldheid tusfchen deze eolonien in Engeland, dewyl uit de wederkee. rige handel met dit Ryk , de Amerikaanfche hüizën van koophandel aldaar verre boven de andere uitmunteden: daar door waarèn de fabrieken in Zeeland zodanig vermenigvuldigd, dat de grootheid van de zeevaart èn commercie in Groot Brittannien alleen daar van het groot vermogen had bekomen. De Tabakshandel bragt alleen by de 500000 ponden Sterlings aan Regten op in Engeland en Schotland, alzo jaarlyks over de i ooooo vaten derwaards wierden aangebragt, en wanneer men daar by rekende dat capitaal het welke Engeland Q. * ge-

Sluiten