is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gefchiedenis der Romeinen. 383

maar alleen dat geen , wat hun de krijgswetten en de bevelen van den veldheer veroorlofden. Immers de Romeinen waren niet in dat begrip, waarin thands veele jonge en onverdandige lieden zijn , dat men als krijgsman zoo vrij en buitenfpoorig kan leeven en handelen , als men dechts verkiest. Eenmaal hadden de Confuls voldrekt verboden , dat niemand zonder hun uitdruklijk bevel zich in een gevecht met den vijand mogt in laten. Echter ging de zoon van den Conful Manlius een tweegevecht aan , waartoe hij door een vijandlijk bevelhebber werd uitgedaagd, hieuw hem neder, en toog hem de wapenrusting uit. Vol vreugde vertoonde hij die aan zijnen vader , in de verwachting , dat hij nu daar voor zou gepreezen worden ; maar deeze liet de foldaaten bijeenkomen , beloonde zijnen zoon als overwinnaar met eene kroon , welke hij hem opzettede \ doch bedrafte hem tevens op de nadruklijkde wijze over het overtreden der krijgswetten , en liet, ter draffe van zijnen zoon en waarfchouwing voor anderen, hem terdond onthoofden.

XIII. Een der Volken van Italië, in het benedeneinde van dat land , de Tarentiners naamlijk, te zwak om zich tegen de Romeinen te verdeedigen , riepen ten dien einde p1jrr.11us, den koning van Epirus, te hulp. In deezen Griekfchen vorst vonden de Romeinen eenen meer geduchten vijand, dan zij nog immer hadden aangetroffen. Want

hij

Zij '«ror. den door

PlJRRKOi

beöorlogd.