Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

450 I. hoofdd. Oude gefchiedenis. ix boek.

trouwen op God inboezemen, wiens wil, regeering en werken alleen beftendig zijn. „ Hij roept een Volk, dat niet was , en vernedert het trotfche. Hij zet koningen af, en hij bevestigt koningen. Zijn Rijk is een eeuwig Rijk, en zijne heerfchappij is van gedachten tot gedachten."

DRUKFEILEN.

Op bladz, 243 ftaat Tpasijbulus ; lees Thkasijbut.us. P i ii 309 — Abdolonijmus ; — Abdojlominus.

* TIJD-

Sluiten