Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE

VAN DEN

SCHRIJVER-

Niet lang na de uitgave van het Eerfis Deel deezer gefchiedenis werd ik , door de aanmerkingen mijner vrienden en eigen nadenken , overtuigd 9 dat dit werk, zou het aan dat oogmerk beantwoorden, welk ik mij Jleeds voor de geest moest /lellen, niet \vel in drie Detltn konde aflopen. Daar ik niet flechts een bondig uittrek/el der we~ reldgefc&iedenis trachte te fchrijven, maar ook bij veele perfoonen [en gebeurtenis/en eenigzins langer moet ftilftaant zouden twee Deelen voor de geheele nieuwe gefchiedenis dit uitgebreide vak op eene zeer onaangenaams wijze beperkt hebben. Immers, de laatstgenoemde gefchiedenis is reeds op zich* 4 zei-

Sluiten