Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE

VAN DEN

S C H R IJ V E R.

Dit derde deel behoeft, veel meer dan ds ycórigen, de toegeeflijkheid der kenneren. Daar hetzelve de gefchiedenis der Duitfchers bevat, is het bijna natuurlijk, dat men 'er zich tets uitneemends van belooft; en, echter, ben ik mij zeiven bewust, aan deeze verwachting niet voldaan te hebben. Veelligt zou Zulks onder andere omflandigheden en na meer jaaren eenigzins gefchied zijn. Thands ben ik voldaan, wanneer men deezen arbeid yoor eene, niet geheel mislukte, proeve houdt, i>m de grootfie en merkwaardig/Ie bedrijven, * 4 o«-

Sluiten