is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4i8 II hoofdd. Nieuwe Gefchieden. xi boek."

Philippus IV flerft in 't jaar 3665-

Met Kakel II.

eindigt de rieerfchsp. pij van het huis van Oostenrijk over Span-

I 3 1 2 I C

c

d l

ê i

h

2 t

ï

2 C

11 |

aan Frankrijk over, en kon eerst, na veele jaaren, naauwlijks tot de vóórige gehoorzaamheid weder gebragt worden.

XXXV. Thands, toen Karel de tweede zijnen vader , Philippus den vierden, op den :roon volgde , gevoelde zich Spanje ongemeen verzwakt. Ongelukkig was hij flechts vijf jaaren oud; zijne moeder maakte zich 2eer gehaat bij de Rijksftaaten, door de groote magt, welke zij aan een 'Duitsch Jefuit in de regeering aiftond; en de heerschaichtige, magtige, doch tevens zeer werk:aame nabuur van Spanje, de Franfche koling Lodewijk de veertiende , bediende zich ran deezen toeftand des Rijks tot deszelfs ladeel. Hij deed tegen hetzelve van verfcheilene zijden herhaalde aanvallen, waardoor een eel der Nederlanden en het graaffchap Bourondië indedaad verlooren gingen. Doch dat en Spanjaarden niet alle de Nederlanden eerden ontrukt, hadden zij aan den bijftand er Engeljchen en Verëenigde Nederlanders ï danken. Toen Karel het roer der reeeringzelf in handen poogde te nemen, ontonden daarover in zijn eigen hof jammerjke onlasten. Uit kinderlijken eerbied voor ijne moeder, welke haare magt niet wilde vergeven, bleef hij befluitloos. Een gewaend verbond der grooten tegen haar, noodaakte haar wel tot afftand van de regeering; och zij maakte zich weder van dezelve meeer, en behield op haaren zoon, tot weinige laren vóór zijnen dood toe, een' werkzaamen