Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

488iHHOorr>d. Nieuwe .Gefchieden. xn bokje»

Het

Staars.be,ftuur van den Vlar mts van

em zich daartegen gelukkig te verdeedigen» Met hun krijgsvolk kwam, onder anderen, een voortrefiijk Duinen veldheer, graaf Willem vak Lippe - Buc^eburg, in Portugal, en gaf aan het jammerlijke krijgswezen deeseer Natie eene nieuwe, alleen gebruikbaare inrichting. Reeds in het volgende jaar werd de vreede herfteld; en de koning bleef fteeds voordgaan met den toeftand zijner Landen door hfüzaame maatregelen te verbeteren. — VI. Doch hij genoot ook het geluk, van eenen uitneemend wijzen raadsman te vinden, wiens voorflagen hij met den besten wil volgde. Sebastiaan Joseph van Carvalho, naderhand graaf van Oeijras , en, eindelijk, Marquis van Pombal, was een van die zeldzaame mannen, die doorzicht, moed en ftandvaftigheid genoeg bezitten , om een gantsch Volk, als ware hec, te herfmelten, en van eene kruipende laagte een verhévene vlucht te doen nemen. Hij zag, dat de Portugeezen, door traagheid, bijgeloof, onkunde en blinde onderwerping aan de geestlijkheid, verhinderd werden, om te zijn , 't geen zij zijn konden; dat de krachen des Rijks te min gekend en gebézigd , en dat in zonderheid de voordeden van den handel meeftendeels door de Engelfchen werden genoten. Op dit alles was dus Pombal voornaamlijk bedacht. Daar Portugal overvloed van wijnbergen en gebrek aan brood had, liet hij op veele piaatfen de wijngaardranken

Sluiten