Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORREDE van oen VERTAALER.

wijten zijn , tn inzonderheid voor eene op bladzijde 400 , alwaar de leezer het einde van den eer ft en regel met deeze woorden gelieve aantevullen: China, en. Nog moeten wij hier aanmerken dat de Aucheur dee-> zes Werks eene zeer onevenredige verdeeling in de Plaaten gemaakt heeft • zoo dat men 'er binnen het beftek van dit laatfte Deel niet meer dan de vier, welke wij hier ook keveren, in het origineel vindt. Dan , wij hebben geoordeeld ook in deezen de fchikking van den Schrijver te moeten volgen. En nu wenfehen wij den Lezer en den Vader* lande allen voorfpoed.

C. W. Westerbaen.

Utrecht den iSden van Slachtmaand 1799.

m

TWEE-

Sluiten