is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 II hoofdd. Nieuwe Gefchieden. xvi boek.

De oproeren en legeering van prinfesSoPHiA.

V IJ F D E T IJ D V A K.

Van Peter den grooten, tot Catharina de tweede; of van de gelukkiger bejcha* ving der Rusfen, en het laaier aanzien hunnes Rijks, tot de nieuwjle tijden.

Van het jaar 1682 tot 1783 na de geboorte van Christus.

Een tijdvak van een eeuw. I.

D e eerfte jaaren na Feodors dood beloofden zeer weinig voor Ruslands geluk. Doch toen weldra de hoogfte magt geheel in handen van een' vorst kwam , die, in een uitneemend hoogen graad, geest, moed en ftandvastigheid in zich verëenigde: toen werd de toeftand des Rijks en der Natie zelve bijna gantschlijk hervormd; en federt dien tijd zijn beide fteeds tot eene hoogte gefteegen, welke derzelver gefchiedenis nog belangrijker maakt. Feodor had zijnen broeder Iwan, die van ziel en ligchaam zwak was, van de troonsopvolging uitgefloten, en dezelve aan zijnen halven broeder , Peter , toegeweezen. Doch zijne zuster, Sophia , aan welke nóch fchoonheid, nóch veritand ontbrak, maar wel een goed hart en de kunst,

om