is toegevoegd aan je favorieten.

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kleefsche oudheden.

ten zuiden,aan de uitgang van den dam, geplaatst is.

Een nieuwe luister ontfing deze herftelde kruiskerk, welke 315 voeten lang, 213 voeten breed, welker bovenwerk op 52 hardftene zuilen rust en 75 grote venfterglazen heeft, door de prachtige marmeren grafkelders van twee der grootfte zeehelden van Nederland en der gehele waereld, joan van galen cn michieladriaanszoon de ruiter. De laatfte is gelegen aan het oost-einde op het choor, en de eerfte aan de noordzyde der kerk, achter den predikftoel. Voor het overige is deze kerk nog opgefierd met het graf van den zee-kapitein d a v i n zweerts, buiten tegen het choor, tusfchen twee pylaren gelegen ; zyne wapenen, degen en handfehoenen hangen boven hetzelve, als mede een toepasfelyk verhaal van zyn fneuvelen, op den 21 augustus des jaars 1673, in eenen zeeflag tegens.de Engelfche en Franfche vloten; niet verre van daar, ziet men het volgend tydvaars, door den konstkennenden joan six, Heer van Wemmenum en Fromade, vervaardigd, en op eenen grafzark uitgehouwen:

Vlrphoebo et MVsIs GratVs Von DsLlVS MCejl. Dat is:

Hier rVst Van VondeL hoog belaerüty ApoLLo en zlln zangberg IVaerDt.

Dit geeft genoegzaam te kennen, dat deze de grafzerk van den vorst en vader der Nederlandfche dichteren j o o s t van vondel is. (*)

het

(*) Eenige weinige treden van dit graf, werd , in de maand 'februaiy des jaars 1772, door het konstgenoodfehap ten zinfpreuk voerende: Diligentia omnia, dat is: alles door vlyt;

E 4 mee