is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g8S kabinet van nederlandsche

zelve menigmden zyn verblyf, waarin hy door velen zyner nakomelingen gevolgd werd. Het cigentlyke jaar, waarin dit flot volbouwd is, vindt men nergens opgetekend , doch dat 'er een ruim getal jaren tusfchen de grondlegging en volbouwing moeren verlopen zyn, blykt daar uit, dat de oudfte zoon van Graaf aarnout, die. derik genaamd, niet meer dan twaalf jaren bereikt b^d, toen zyn vader te Winkel, gelegen tusfchen Medenblik exxKolhorn, in West-Friesland', in den jare 993 fneuvelde. Dit bewyst de rymkronyk van broeder klaas kolyn, monnik te Egmond, gefchreven omtrend hetjaar 1170, en dus de eerfte van alle vaderlandfche gefchiedfchry veren. By hem leest men:

hem JCcenout ontvet/ €nbe tcaSfe te ©inMelttu; tegen/ ©aec toucse fd efljgen / <ên ü Jpciefen fifeioen 't pabt. ütier bleef beringen/ bat gpt getotf/ tl jonger ïlsce H&et ben jincn in tt tere/ 2CCsS i fapf jaec bab benefit/ &ine Mtün$ toaren Ucfit. ©e autffe t'coaelf jaren getoefen. ©itf bug 't ftant alom fn btefen.

Mul is stoke, de op hem volgende rymkronykfchryver, ftemt daarin met hem overeen, zeggende:

©pfjaer ftabbefjün fianb/ 2Clfe grabe befe ^ollanb. £tne fttnbere ©febetic en giiiaerb ©acrn janc en onbetaaetb: