is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88 kabinet van nederlaN D s che

d e

KATHARINA- of SPARE-BRUG,

met hare

HOEKTORENSnevens de St. JANSPOORT

Te haarlem.

In het noorden der ftad ontdekt zich de Katharina- of Sparenbrug, tusfehen twee ftevige en ouderwetfche torens, waarvan de dichter ampzino zingt:

In "t noorden My ven fluks twee Torens niet verholen, Dit op het water flaan, waarby ik Damiaat Niet zelden en gedenk, en onzen vromen daat.

Zy zyn in het jaar 1589 op zodanig eene wy. ze herbouwd, gelyk zy ons in twee welgelykende taferelen , door rademaker vertoond worden; en wel in die gedaante, welken zy in het jaar 1640 hadden By dezelven is de St. Janspoort, in. het jaar 1590 gefticht, in de plaats van eene oudere poort, welke in het meergemeld beleg werd omverre gefchoten, het welk ampzing zeer kort in de volgende woorden gedenkt:

De