Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zl6. kabinet van nederlandsche

van suis, en in vervolg van tyd aan den Heer van der duin, Heer van Ryswyk. Ook ftond te Ryswyk weleer een klooster van Reguliere nonnen, Nazareth genaamd, en ftaande onder net opzicht van het kapittel van Sion.

Sedert de Hervorming, heeft het dorp Ryswyk eene eigen predikant gehad, en de eerfte aldaar beroepen, was a: teunisz blommert, in het jaar 1576. De kerk, behoorende onder de clasfis van 'sGravenkage, is groot, en met. verfcheiden kapelgevels uitgebouwd. Voor den toren, welke vierkant is, en eene agtkante lèijen fpits heeft, ftaan twee diergelykc gevels; zodat, hy als ten dake der kerk fchynt uit te ryzen.

het dorp SCHEVE N INGEN»,

In HAAG. - AMBAGT»

Aan denoordzydevan 's Gravenhage, langs eenen fi-aaijcn en breed beftraten duinweg voortwandelende, komt men aan het vermakelyk dorp Scheveningen, veeltyds ook Schevdingen genaamd; van hetwelk rademaker ons drie fchone af beeldingen nagelaten heeft. De twee eerfte tekeningen vertonen het dorp in dien ftaat, waarin het zich omtrend het jaar 1630 bevond; de eerfte verbeeldt de oostzyde dier plaats, benevens hare aanzienlyke kerk en eenige huizen; de twede vertoont de kerk in het dorp naar de andere zyde,

met

Sluiten