is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AOö" kabinet van nederlandsche

„ donnantie op een onbefuysde wyfe te overtree„ den, &c. Gegeven te Perugio, door handen „ van Meefter Wilhelmus..., van October, in de „ elfde Indi&ie, in 't Jaar van 's Heeren Menfch. „ wordinge 1252. in het tiende Jaar des Paus„ doms van mynen Heere Innocentius IV."

Hieruit nu zou volgen, dat eerst het mannenklooster van Koningsvold, namentlyk in het jaar 1252, en drie jaren daarna, te weten inhetjaar 1255, het nonnenklooster aldaar, en wel beiden door Jongvrouwe richardis van Delft zouden gefticht zyn geworden. Om deze redenen werden ook de nonnen, in de brieven der voorgaande verhandeling, doorgaands eene nieuwe plan. taadje genaamd, als zynde eerst in den jare 1255 gefticht, en dus nog nieuw in de jaren 1257,1259, 1264 en volgende jaren, wanneer de voornoemde brieven verleend werden. Dat het mannenklooster het eerst is gefticht geweest, bevestigt ook pieteropmeer, in zyne Op:Chronograph: pag. 381, waar hy zegt: „ Voorts heeft deszelfs „ (Koning willem's) Moeye van 'sVaders „ zyde, Richardis, op haar landt, geleegen aan „ de zuydt-zyde der Premonftreiter-Mom\\)zken, „ een Nonnenklooster van denzelven Orden ge„ fticht, hetfelve de naame Koningsveldt geven9, dc: daar fy ook fo lange heeft begraven gelegen, „ tot dat het Kloofter verwoest was, als wan-

neer derfelver Loode Kist, in de nieuwe kerk „ wierdt overgebragt, in den jaare 1572"

Ondertusfchen baart het eenig bedenken, dat in de hier voor aangehaalde bulle van het jaar 1252, door Paus innocentius den vierden verleend, gezegd wordt: dat dezelve bevestigde alle de vryheden en voorrechten , dewelke de Pausfen, zyne voorzaten, aan hetzelve klooster vergund hadden.

Waar.