is toegevoegd aan uw favorieten.

Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 kabinet van nederland sc he

,, meritlyk , de zee-eenhoorn of de walvisch , 5, welke in Tsland door de ingezetenen Ncrvehl „ wordt genaamd. Deze eenhoorn heeft in het ,, opperile kakenbecn een eenigen tand. Dit is ,, de tand (vervolgt bartholinus) die te vo„ ren door een ieder opgegeven is voor den op„ rechten eenhoorn.... Ik durf verzekeren, dat 3, alle eenhoorns, zo velen als'er tot nog toe met 3, dien naam zyn te voorfchyn gekomen, geno3, men zyn uit den gemelden vischtand, (tot dus „verre bartholinus, waarop h. van ,, rhyn verder laat volgen). Dit begint een

merkelyken afflag te geven aan onze Utrecht,, fche eenhorens, want zyn zy niet anders dan „ de tanden van zekere walvisfchen, dan zullen „ ze veel ligter, nu de walvischvangst zo ge„ meen is , bekomen kunnen worden. En ze ,. moeten ook zeer gemeen zyn geweest; want „ bartholinus gebruikte dezelven tot een 3, deftig en tegengiftig zweetmiddel, en had al ,, verfcheiden ftukjes, ten dienlle der arme lui. ,, den, verbeezigd. Hy getuigt uitdrukkelyk dat

de Utrechtfchc eenhorens zulk flag van wal„ visfchen waren. Ik heb op verfcheiden plaat„ fen, zegt hy, ftukjes van de beruchte eenho3, rens bekeken; ik heb in verfcheide fchatkame„ ren, te Utrecht, St. Denys en elders , gehele ,, eenhorens gezien, maar die waren altemaal zo ,, gelyk aan dezen walvischtand, als het eene ei

3, kan zyn aan het ander." Men ziet daaruit

wat men het volk op den mouw gefpeld heeft, en gelyk het gegaan is met deze onwaardeerbare eenhorens, is het buiten twyffel ook gelegen met eene menigte reliquien van zogenaamde heiligen.

In den jare 1582 ftond men fterk in beraad, om ook deze kerk, gelyk die van Si. Sahator, af

te