Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HÏST0R1E-BÉSCHRYVING. 243

dezelve echter goed \ om de daar over bntvarigene brief aan Burgemeesteren , Schepenen, en Raad der Stad toe te zenden , met vereisch van bericht; dan dit wierd zorgvuldig agtcrgelaaten, om dat men geloofdè den baan reeds klaar gemaakt te hebben, door den aangeftelden Heer L- G. J. Crookceus, by den Rads Rechtbank, tegens het Collegie van Gemeenslieden te laaten handelen naar rechten ; zo als de Magiftraat, ter voldoening aan zyne Hoogheids vraag, by misfive Van den i i Juny antwoorde.

Hoe vreemd het ieder in de ooren klonk, dat de.nieuws benoemde Gemeensman van zich had kunnen verkrygen aan de gewoone Rechtbank te Zutphen een wydluftig verhaal te doen , dat hy , door geene vriendelykenogGerichtelyke drangmiddelen de verhoopte uitwerking zyner aanftelling had kunnen bekomen, en derhalven genoodzaakt was geworden de Gemeenslieden te dagvaarden, om, ten geftelden dage voor het ftads Gerichte jbs verfchynen j eri zodaanige fchriftelyke . eisch te zien overleggen, als hy als dan Q; 2 zou-

1785.^

Sluiten