is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Vyftiende deel. Vervolgende met het jaar 1785

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82 VADERLANDSCHE

1785,

Amersfoord, in Utrecht, cn in Wyk te Duurftede, dat, hoe zeer de algemecne Volkftem zich verhefte tegens de wezend]yke grondwettige bezwaaren , echter de beveiliging der Bargerlyke vryheid door de geweldigfie middelen wierd tegengehouden ; In Amersfoord, zag men, in een zamenloop van omflandighceden, eene opentlyke fchending der Hoogheid van het ganfche volk van Nederland ; In Utrecht verkeerde de Burgery in de gegronde vreeze voorde overrompelingen onderdrukking van de zulke, die tot be. fcherming der Burgerlyke vryheid en veiligheid waren aangefteld , en daar toe, door den arbeid en het zweet der Burgeren wierden beloond: Befchouwde men het geene reeds met opzigt tot WykbyDuurfiédefl was voorgevallen, zo in het afwyzen van de Afgevaardigden dier ftad ter Staats vergaadering, als in de gelalte criminele gedingen tegen zommige haarer burgeren , wegens een daad die zy, als

Ondertusfchen leerde de bevinding, door de gebcurtenisfen in Zutphen , in