is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Vyftiende deel. Vervolgende met het jaar 1785

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE -BESCHRï VIKO.

93

daar het des morgens eerst bericht had ontvangen ; zo dat het fcheen als of de gantfche zaak, reeds was beflooten, dat alle raadpleedng het werk was van partyen, zo wel in de Staats als Magiftraats vergaderingen.

Ondertusfchen had de zaak ten gevolge , dat de Magiftraat van Zutphen nog in dien zelfden nagt vergaederde, met byzyn van de beide Mombers, en vervolgens des morgens om agt uur de klok deeden trekken, en aldaar van depuije, door den fecretaris, in het byzyn van twee fchepenen en de beide mombers, onder het in de wapens Haan van het krygsvolk aan de Hoofdwagt, afkondigde, dat de Erfftadhouder en Raden in naame van de Heeren Staaten van 't Vorftendom Gelre hadden verftaan , dat, niet tegengaande de afgekondigde waarfchouwing van den elfden van Wynmaand, de Burgery by een geroepen was, over zaaken, waar over de Souverain raadpleegde, en, tot dat einde, door den woordhouder des morgens eerst de brief van de Magiftraat van Zutphen, als het onder

werp:

1785.