is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden [...]. Zestiende deel. Vervolgende met het jaar 1786

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IHSTORIE-BESCHRYVING. 99

fchikte als voortreffelyke wyze, ter verdeediging van de Burgerrechten en Vry. heden: Doch daar in Gelderland en Vriesland zo verfchillende gehandeld wierd, konde het gevolgelyk ook niet anders zyn % of 'er moeiten in de Vergaadering van de Algemeene Staaten groote twiftenonftaan, en wel voormamenlyk by de onderhandelingen over de beftiering van'tKrygsvolk, het geene de Provincie van Holland volftrekt begeerde op dien voet gebragt te hebben , dat der Burgeren Vryheid niet meer in gevaar was , en zulks thans te fterker aandrong, alzo de Luitenant Geneneraal, Baron vanliardenbroek, Gouverneur van Bergen op Zoom, de Luitenant Generaal van der Dusfen , Gouverneur van 's Bosch j en de Generaal Major, Graaf van Wclderen, Commandant van Maas-, tricht, geweigerd hadden, op bevel der Heeren Staaten van Holland , de Troepen, ter betaaling van die Provincie ftaande, te laaten uittrekken, onder voorgeeven, dat zy, niet van Hun Ed: Gr: Mogende aheen, maar van de geheele Generaliteit afhingen, ja men verhaalde, dat, vermits G 5 het