Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1786.

De Bron van Vryheid, en van een conftitutioneel herftel, wierd overal geopend, men weigerde eeneflaaffche vrees of onderwerping meer te erkennen; niemand wilde een onverfchillige en ledig zittende aanschouwer zyn; hoewel de beginfels alom? zne niet even zuiver waren, en de bedoelingen even opregt: Die zonderlinge verfcheidenheid van begu'ppen, konde door het bedaard en verftandig oordeel niet genoeg bewonderd worden; men hoorde fteeds , met zo veel angstvalligheid als bevreemding, vragen, van waar zal het goede einde gebooren worden ? Eene traage vordering in de berftelling der welgegronde klagten, en blaakend misnoegen des getergden volks ,aan de eene zyde, en de verdeelde begrippen in de ontwaakte iever ter verbeetering in herftel, aan de ander zyde, waaren als onophoudelyke tegenkantingen tot veriedeling der pligtmaatigfte eifchen-

en,

a^O VADERLANDSCHE

magt had hy veronachtzaamd , en geeneaandagt verleend op het bevorderen der bloei van den Koophandel, noch op het beveiligen der regten en vryheden van den Volke.

Sluiten