is toegevoegd aan uw favorieten.

Janus. 1747.-1787.- Suum cuique

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v 9<5)

ARIA.

. Ja; onze rol is uitgefpeeld. Ik heb gedaan met requestreren. Het heeft gewis u lang verveeld: Maar mij nog meer uw Groote Heeren, Die, onder fchijn van zorg voor 't Land, Hun grootheid en niets meer bewerkten , En dan noch lachten in de hand , Dat wij het niet bcme kren.

Maar onze rol is uitgefpeeld. enz. Ja ;Monfieur Quarrè",gij lieden hebt ons fraai verlakt, om geen ander woora te gebruiken. U lieden ten plaifkre fmeten wijden aap uit het ven ter. Gijlieden lachte, en wij klapten in de handen: maar toen het op een deden vsn den beuit aankwam , moesten wij voor onze oogen zien , dat honderd andere apen er mcê heen gingen, en ons de ledige geldzakjens nalieten.

DE QUARRé-PARDIK.

Bedaardheid,. mijn. vriend! nog eens bedaardheid! In de zaak als

zaak, ligt veel waarheids opgefloten. — Wij hebben u verlakt; 't is waar; hard verlakt! Maar, cilieve I Waarom zouden wij het niet gedaan hebben? Zulk eene fchoone gelegenheid, om zoo een aantal gekken bij den neus te leiden , biedt zich niet alle dagen aan. Wij hebben 'er van geprofiteerd; en, in onze plaats, zoudt Gijlieden het zelfde gedaan hebben.

De Pa n a c h e.

Maar ik zie toch niet, dat 'er reden voor ons was, om ons te laten badriegen.

DE QUARRé-PARUIK.

Concedo. Reden niet, zoo je wilt; — maar lust, zoo het fcheen. Ten

mlnfte geen verfland, om onze plans te ontdekken en te verijdelen; geen

courage, om ons tegen te gaan. Courage'? —— Courage! — Duivelskind! waar ziet gij mij voor aan? De Quarrc parui k , Heb recht naar de. Panache wendende.

Stil! Stil! zie mij eens recht van voren aan! — beeft gij niet aireede ?

De Pa n a c ii e.

Waarachtig; ji! —• zoo eene Ouarré-Paruik is een fatans ding voor eenen Burgerman! v*

De Quarrc-pa ruik.

Dat wisten wij ook wel, Landsman ! en daarom maakten wij 'er gebruik van. Met hart en ziel werkte Gijlieden mede , om den aap uit het venster te fmijten : maar zulke apen, als mijn Baas ,cumfociis, dorst Gijlieden nietaan. —. Nu! dat was ook niet noodig. — Uw Baas was eeu Burger, en dat nioesn h'j blijven. Maar als men van zekere geboorte Is, — gij vat mij?

Ds,