Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEVEGT BY DAMIATE. 29

tyds wel noodig was,) vol vuur en Ieeven. —11 Het ftormtuig dan ter nedergeworpen zynde wierdt'er, reet onbegrypclyken fpoed, ja als door een wonderwerk , een nieuw gevaarte opgerigt. Men h.gtte twee fchepen aan eikanderen, plaatfte daar in vier masten, met welke even zo veele fprieten verbonden wierden. Op deeze wierdt bovenaan eene zoldering gelegd. De befchoeijing naar beneden overtrok men met Leder, 't welk natuurlyk gefchikt is, om der kragt van geworpene fteenen, pylen en ander oorlogstuig te wederftaan, en te breeken, waarom men 'er zelfs hedendaags by onze krygskundigen gebruik van maakt. Onder aan waren Ladders aan zeer fterke Touwen vast gemaakt, welke dertig voeten in de hoogte buiten den voorfteven uititaken. Dit vreemd gevaarte ( waarmede egter de Sambuca, zo als Polybius die befchryft, zeer wel over een komt) vervulde de Ongeloovigen met fchrik. Zy fielden zig nogthans hardnekkig te weer, betoonden de grootfte iloutmoedigheid, voeren voort met het werpen van fteenen , en vooral van een zoon van Vuur ( * ), dat, met pek en onuitbluschbaare zwavel gemengd en aangeftooken , de fchroomelykile uitwerkzelen hadt, zo dat zelf zommige, die den damp 'er van binnen kreegen, daar aan flikten. Maar de Onzen, door het vuur van hunnen moed deeze helfche vuurvlammen te boven ftreevcn»

de,

(*) Thyfius omfchryft hier het Grieksch Vuur, waarvan zie, onder andere, Wagen. V. Ilist. II. D. bl. 347.

C 3

Sluiten