Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*Sa SPAANSCH en ZEEUWSCH GEVEGT.

befchadigd, en veele dooden en gekwetften aan boord hebbende , kwamen nog , met begunffiging van den wind, binnen de Haven van Douvres. De Engelfche gaven op de onzen vinnig vuur, voorgeevende, dat het ongeoorloofd was op hunne kusten, of voor hunne havens, vyandlykheden te pleegen. Dog wanneer zy hier over , vervolgens , openlyk klagten deeden, vertoonden de Staaten daar tegen. „ Dat zy door de „ hitte des gevegts vervoerd waren geweest, welke zig „ noode laat bedwingen: en meer op den Vyand, die „ vlugtte , dan op de Kusten het oog gehad hadden"» Deeze nederlaag kostte den Spanjaarden de helft hunner manfchap en fchepen. Die het leeven 'er afbragten, moesten aan het ftrand, onder hutten, in groot gebrek en elende overwinteren; geen wonder dan, dat veele, aan de ontvangene wonden, en onflaane ziekten, kwamen te fneuvelen , eer het voorjaar naderde. Ouder deeze liet ook de Scheepsbevelhebber Cubiera het leeven.

Sluiten