Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEERLANDS

HELDENDAADEN

TER ZEE.

van de vroegste dagen af tot OP den tëgenwoordigên tyd.

No. iQ. Merkwaardig . gevegt tusfchen Lambert Hendrikszoon, en den Admiraal van Duinkerken, in 1605.

't Oehoort tot onze taak, hier geenszins met ffilzwygen voorby te gaan dc kloekhartigheid van lambert HENDRiKSZ,, in de wandeling mooi Lambert genaamd. De Duinkerkers waagden het, op 't einde des jaars 1605, met drie Ichepen, op buit, in Zee te loopen. 't Bevel daar over ftondt aan adriaan dirkszoon, een Admiraal van groote kundigheid en injed. De onze, kundfehap van dit uitloopen gekreegen hebbende, ftaken Lambert Hendriksz., en Jan Gerbrandsz., Onderadmiraal van het Noorderkwartier, in Zee, om de Duinkerkers op te zoeken. Twéé van 'svyands fchepen raakten eerlang uit het gezigt: doghet Admiraalfchip wierdt op den 11 van Wintermaand, omtrent zonnenondergang, door onzen eerstgenoemden Bevelhebber ingehaald, en aan boord geklampt, 't Gevegt was van weerskanten bloedig en hardnekkig, dog Ff de

Sluiten