is toegevoegd aan uw favorieten.

Neerlands heldendaaden ter zee.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4> ZEESLAG TUSS. MONK en TROMP.

en door pieter floris zoon bevochten, ee<* nen geruimen tyd in onmagt; maar ten laatften tot op het hol toe afgebrand, zoude het buiten twyf" fel in den loop zyn gebLeven , indien niet twee andere het hadden weggeileept. Met een aanzienelyk getal van Matroozen was tevens de Ka« pitein graves in de vlam gefneuveld.

('f Vervolg en Slot op den volgenden Numer.~)

Wordt uitgegeeven te Amfterdam by Petrus Conradi, te Harlingenby V. van der Plaats, en is verder te bekomen onder anderen te Dordregt by A- Blusfé en Z. , Rotterdam Di Vis, J. de Leeuw en % Bronkborst, 's Hage J. Tbierry, C. Men/ing, C. Plaat en J. P. Wynants, Delft J. de Groot, Leiden £. Herdingb en B. Onnekink, Uti'egt Wed» J. van Schoonhoven, A. Stuhbe en B, Wild, Hoorn L. Vermande, Middelburg P Gillisfen en C. Bohemer , Vlisfingen Tb. Corbelyn, Weesp J. Houtman, Franeke*D- Romar, Leeuwaarden G. Tresling, G. M. Cabais, A. Siccama, en J. Seydel, en te Groningen by L, Huiflngb.